Książki noblistów

Przyznanie OLDZE TOKARCZUK  literackiej nagrody Nobla (za 2018 r.; ogłoszenie w 2019 r.) stało się przyczynkiem wyodrębnienia w bibliotece kolekcji książek autorstwa wcześniejszych laureatów. Mamy grono czytelniczek sięgających wyłącznie po książki z tzw. wyższej półki bibliotecznej. To właśnie ukłon i w stronę O.Tokarczuk i w stronę takich użytkowników placówki.

Osobna część zbioru noblowskiego to oczywiście książki Olgi Tokarczuk. Z dumą podkreślamy, że większość z nich zaopatrzona jest w dedykację Noblistki.