Doroczne spotkanie „Libry”

Od 2001 r. regularnie, w tzw. okresie międzyświątecznym przygotowuje się zebranie Koła Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej „Libra”. Spotkanie jest okazją do podsumowania działań koła w mijającym roku oraz planowania pracy na przyszłość. W 2017 r. ze składek „Libry” do biblioteki zakupiono 11 egz. książek, w tym szczególną w postaci „Atlasu historycznego miast polskich” t.17, zesz. 4 – Ząbkowice Śląskie. Powiększanie księgozbioru było na początku głównym celem działalności koła. Od paru lat to jeden z przejawów aktywności. Obecnie najważniejsze stały się działania kulturotwórcze. W mijającym roku „Libra” zorganizowała dwa spotkania o charakterze historycznym. W styczniu dr Anna Grużlewska przedstawiła dzieje niemieckich Żydów mieszkających na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach Środkowych w XIX i pierwszej połowie XX w. Natomiast w październiku dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek wygłosiła wykład ilustrowany prezentacją komputerową zatytułowany „Szlakiem Lutra” z okazji 500-lecia reformacji. W 2017 r. w tradycji judaistycznej żydowskie święto chanuki (święto światła) przypadało 12 grudnia i wówczas koło „Libra” zaprosiło na wykład przygotowany przez absolwentkę etnografii, w dalszym ciągu badającą kulturę żydowską, Panią Ewę Pazdioarę.

Jesienią koło „Libra” zorganizowało swoją największą, cykliczną imprezę, cieszącą się wielkim uznaniem. Mowa o wieczorze literacko-muzycznym tym razem zatytułowanym „Jeszcze w zielone gramy”, poświęconym twórczości Wojciecha Młynarskiego.

W związku ze zmianą w 2016 r. przepisów regulujących aktywność stowarzyszeń, zarząd koła podjął decyzję o zamknięciu działalności w dotychczasowej formie prawnej. Koło Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej „Libra” w Ząbkowicach Śląskich przestanie funkcjonować 21 maja 2018 roku, zatem po 17 latach obecności w środowisku.